Conference Expert - meie kontaktid

Meist

Sotsiaalne vastutus

Juba aastaid on Reisieksperdi AS / Conference Expert Ltd eesmärgipäraselt ja järjepidevalt pühendunud säästvale arengule, panustades keskkonna ning kohaliku kogukonna huvide täideviimisesse.

Vastutustundliku äri alustaladeks on:

• Keskkonnale avaldatava negatiivse mõju vähendamine
• Töötajate ja klientide tervise ning ohutuse eest vastutuse võtmine
• Väärtuste loomine klientidele, töötajatele ja kogukondadele, kus me tegutseme
• Sotsiaalsete ja eetiliste probleemide austamine ettevõttes ning kogukonnas

Konverentsieksperdi peamine panus ühiskonda on kasumliku ja väärtust loova ettevõtte kasvatamine, aidates sellega kaasa pikaajalisele majanduslikule, keskkonna- ja sotsiaalsele arengule. Olulisim, mida oleme saanud teha kohalike kogukondade arenguks, on töökohtade loomine, tõstes seejuures piirkonna elanike ekspertiisi, ning maksutulu teenimine. Eelistame alati koostööd kohalike ettevõtetega seal, kus nad on konkurentsivõimelised.

Kuidas me seda teeme:
  • Pakume kõigile oma töötajatele turvalist ja tervislikku töökeskkonda, püüame minimeerida igapäevase tegevuse mõju keskkonnale ja otsime aktiivselt lahendusi selle keskkonnategevuse tulemuslikkuse parandamiseks.
  • Oleme eeskujuks hea ettevõtte juhtimises ja paneme rõhku avatusele, läbipaistvusele, vastutusele, võrdsele kohtlemisele ja pikaajaliste perspektiivide avalikustamisele.
  • Konverentsieksperdi tarnijatelt ja teistelt partneritelt oodatakse, et nad järgivad ettevõtte sotsiaalse ja keskkonnaalase vastutuse põhiprintsiipe, mis langevad kokku meie enda põhimõtetega.
Peame oluliseks märgata abivajajaid enda ümber ning olla neile toeks. Aastate jooksul on meil olnud au osaleda mitmes erinevas heategevusprojektis ning aidata neid, kes seda kõige enam vajavad.

Täna toetame:

MTÜ Eesti Vähiliitu
Lions Eesti heategevusprojekti "Tänu kiirabile"
Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi