Konverentsiuudised - Terviseameti soovitused ürituste korraldajatele seoses koroona-viirusega

Terviseamet: rahvusvahelised üritused tuleb lükata aasta teise poolde

10.03 hilisõhtul avaldatud info kohaselt soovitab Terviseamet rahvusvaheliste ürituste korraldajatel eesseisvad üritused kogu maailmas leviva koroonaviiruse tõttu aasta teise poolde lükata.

Tegemist on soovitustega ehk jätkuvalt vastavalt Sotsiaalministeeriumist saadud infole:

Korraldaja peab hindama ürituse korraldamisega kaasnevaid riske vastavalt Terviseameti koostatud juhendile avalike ja suurürituste läbiviimise kohta.

Ürituse korraldamisel peavad olema tagatud kõrgendatud tervisekaitse nõuded.

Peavastutus riskide hindamisel ja vältimisel lasub ürituse korraldajal.

Täiendavate küsimuste korral on Terviseamet valmis tegema koostööd ja vajadusel konsulteerima ürituse korraldajaga.
Lisainfo:
https://www.terviseamet.ee/et/uudised/terviseamet-rahvusvahelised-uritused-tuleb-lukata-aasta-teise-poolde
https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus