Ringmajandus 2019

Tere tulemast!

Photo of Mr Rene Kokk Hea konverentsiline!
Kas olete kunagi juurelnud, mida tähendab sõna „keskkond“? Kas ei võiks tähenduses leida paralleeli sõnaga keskkonsool? Mõlemad on kesksel kohal, ka tänasel konverentsil. Siiani oleme keskkonda hoidnud äärealal, aga see on muutunud. Keskkond on leidmas enda õiget kohta, olla kesksel kohal meie igapäeva otsustes.
Seda julgen väita juba enda poole aasta pikkusest kogemusest keskkonnaministrina, mil olen kohtunud paljude asjalike ja ettevõtlike keskkonnast lugupidavate inimestega. Lisaks keskkonnakaitsjatele on selliseid meeldivalt palju ka ettevõtjate seas. Seekordsel konverentsil on vaid vähesed neist teie ees ning siin saalis.
Kasutage võimalust kuulata nende kogemusi ning salvestage endasse uusi mõtteid. Viimaseid ärge aga hoidke endas, vaid laske uute ideedena ise esimesena lendu. Seejuures ärge leppige vaid lahendustega, mis vihma käest räästa alla toovad. Mõelge suurelt. Gaas põhja ja tegudele!

Keskkonnaminister
Rene Kokk
Photo of Mr Taimar Ala Hea ringmajanduse huviline!
Ringmajandus pole ammu enam ainult moevool ega väikese erakliku seltskonna siseasi. Tänaseks on see arusaadavalt üks võimalik ja käeulatusse jääv tööriist loomaks ning säilitamaks head elukeskkonda ja -kvaliteeti. See on megatrend, mis lühikese ajaga jõudnud pea kõikjale. Tõsi, sageli rohkem strateegiatesse ja paberitesse kui tajutavatesse tegudesse. Ehk on see osalt tingitud käsitluse uudsusest, teisalt selle laiahaardelisusest ja peadpööritavast võimaluste küllusest.
Vanad mõttemallid igavesest kasvust läbi piiramatu ruumi ja ressurssi on visad kaduma, ent silmnähtavalt vajuvad need tükikaupa minevikku koos neile püstitatud majandusmudelitega. Arenenud riigis räägitakse kõigepealt looduskeskkonna seisundist, selle pakutavatest hüvedest ja siis sinna sobituvast majandustegevusest. Edukamad oskavad ka juba oma siinsed hüved siduda otse jalajäljega, mida nad mõnda teise kaugesse paika maha jätavad. Ei saa pikalt enam nii, et keskkonnapeatükk täidetakse vaid sellega, mis tulust ja kasumist maha jääb.
Kasuta ja taaskasuta – need on tänaseks sünonüümid nii ringmajanduse praktikutele kui kõigile, kes hoolivad ümbritsevast. Loodav ja juba loodud väärtus väärib väärindamist. Järgmise loomist eelmisest. Aga mitte ainult! Harjumuspärase tarbimismustri saab lihtsama, paindlikuma lahendusega hõlpsalt murda. Paindlikkust märgin kui ootust uue aja teenustele ja toodetele, mis viitab jagamisele ja vajaduspõhisele tarbimisele.

Ringmajandus ei ole kaugeltki vaid jäätmeteemasse kuuluv „sordin prügi“ projekt. Ka viide ringlusele ei tähenda siinkohal kuidagi ei paigalseisu ega enda regulaarset leidmist kohast, kus kord juba oldud. See on käsitlus pidevast ja sihipärasest edasiminekust, sümbioos keskkonna pakutavatest võimalustest, arukatest toimemudelitest ja targast reaalmajandusest.
Hea mõtte tegelik headus saab selgeks ikka siis, kui see mõte on ka praktikas proovitud. Üheskoos, ühel ajal ning tervikuna läbi ühiskonna. Olgu see konverents koos oma lugude ja näidetega tegutsemisjulguse inspiratsiooniks ning teadmussiirde platvormiks. Kutsun teid konverentsile kuulama kogemusi, jagama ideid ja olema partnerid üksteisele ideede elluviimisel ning kogukonna kaasamisel loodud väärtusesse. Kasutagem võimalust õppida parimatelt, täiendada üksteist ning olla see, kes hoolib ja teeb! Jalajälg, nii ökoloogiline kui digitaalne saab väiksem siis, kui julgeme teha teisiti.

Taimar Ala
Keskkonnaagentuuri direktor