Konverentsi programm

05. november


09:30-10:20 Registreerimine ja hommikukohv
10:20-10:30 Tervitussõnad
Hr. Rene Kokk, Keskkonnaminister
Hr. Taimar Ala, Keskkonnaagentuuri direktor
10:30-10:40 Konverentsi avamine
moderaator Marii Karell
10:40-11:00 Ringmajandav Eesti
Millised on Eesti eesmärgid ja tegevused seoses ringmajanduse edendamisega ja kuhu oleme praeguseks jõudnud. Kuidas me positsioneerume võrreldes teiste edumeelsete riikidega.

Sigrid Soomlais, Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna juhataja
11:00-11:40 The Critical Move – Finland’s road map to a Circular Economy
The circular economy is not an individual event but a team sport. How to engage the whole society to make a paradign shift to a circular economy?
Soome innovatsioonifond Sitra on sõltumatu avalik sihtasutus, mis tegutseb Soome parlamendi all. Sitra eesmärk on edendada Soomes stabiilset ja tasakaalustatud arengut, kvalitatiivset ja kvantitatiivset majanduskasvu ning rahvusvahelist konkurentsivõimet ja koostööd viies ellu projekte, mis suurendavad majanduse tõhusust, parandavad hariduse või teaduse taset või uurivad tuleviku arengusuundi. Muuhulgas on Sitra koostanud Soome ringmajanduse teekaardi, mis on aluseks ka Soome valitsuse keskkonnaalastele eesmärkidele ja tegevustele.
*ettekanne on inglise keeles

Marleena Ahonen, Sitra ringmajanduse koordinaator
11:40-12:00 Circular Economy in Norway
Ringmajanduse edendamine ettevõtetes Norra näitel
Norra Tööstuste Föderatsioon (Federation of Norwegian Industries) on Norra ettevõtete keskliidu suurim ühing. Föderatsioon esindab enam kui 2800 ettevõtet, kus töötab kokku umbes 125 000 töötajat erinevatest tööstusharudest nagu töötlev tööstus, elektri- ja energiaseadmete tööstus, nafta- ja gaasitootmine, mäetööstus, plastitööstus, tekstiilitööstus, jäätmekäitluse ja ringlussevõtu ettevõtted jne.
*ettekanne on inglise keeles

Gunnar Grini, Federation of Norwegian Industries jäätmekäitluse valdkonna direktor
12:00-12:30 EXPO osalejate tutvustus
EXPO alale on koondatud ligi kümme innovaatilist ja/või ringmajanduse tegevusi toetavat organisatsiooni, pikemalt tegutsevatest ettevõtetest uudsete start-upideni.
Kõik osalejad annavad oma toodetest-teenustest paariminutilise ülevaate.
12:30-13:30 Lõunapaus
13:30-15:30 I paneeldiskussioon: Ringmajanduse ärimudelite parimad praktikad
Ringmajanduse põhimõtted peavad muunduma nišist igapäevaseks, sellel on positiivne mõju nii keskkonnale, ühiskonnale kui ka ettevõtjatele. Paneelis räägivad tuntud ettevõtete esindajad, kuidas nende tegevus järgib ringmajanduse põhimõtteid ja millist kasu see endaga kaasa toob.

Paneeli juhib keskkonnaajakirjanik Mart Valner

Kadrian Jaagund, Lindström, tegevjuht
Tekstiili renditeenuste ettevõtte Lindström ärimudel põhineb ringmajandusel. Ressursside säästmiseks kasutatakse toodete valmistamisel vaid kvaliteetset tekstiili, mis kestab kaua ega vaja pidevat väljavahetamist. Toote eluea lõppedes töödeldakse vanad tekstiilijäätmed ümber ja saadetakse taaskasutusse. Seda kõike tehakse hoolivusest keskkonna vastu ja soovist panustada selle jätkusuutlikkusse.

Margus Ärm, BEPCO
Bepco on rahvusvaheline ettevõte, mis tegeleb korduskasutatavate veopakendite arenduse, rendi, pesu ja jälgimissüsteemi haldamisega. Bebco innovaatilist veopakendite lahendust kasutavad suur osa piima, liha, valmistoodete ja muude kiiresti liikuva värske kauba tarnijaid ning jaekette kogu Baltikumis.

Hans Talgre, Weerec tegevjuht
Weerec OÜ puhul on tegemist kontserni ettevõttega, mida võiks nimetada Eesti üheks suurimaks ringmajandusega tegelevaks kontserniks oma valdkonnas. WeeRec on kasutatud elektri-ja elektroonikaseadmete käitlemise teenust pakkuv ja plastjäätmetest sekundaarset tooret valmistav tehas asukohaga Kiiul, Kuusalu vallas. Ümbertöödeldud plastikust valmistatud toore turustatakse nii Eestis kui eksportturgudel – valdavalt Poolas ja Saksamaal.

Kalle Palling, Estanc nõukoguliige
15:30-16:00 Kohvipaus
16:00-18:00 II paneeldiskussioon: Rohetehnoloogia ja digilahendused kui ringmajanduse käivitamise võti?

Paneeli juhib keskkonnaajakirjanik Mart Valner

Kadri Kaarna, Cleantech ForEst projektijuht
Cleantech ForEst arendab ja toetab Eestis rohetehnoloogia arengut, uute innovatiivsete ideede elluviimist ning teaduse kommertsialiseerimist. Ringmajandus on ärimudelitena viimase aja olulisimaid valdkondi, mille globaalsed trendid mõjutavad tugevalt Eestis tekkivaid uusi äriideesid. Ettekandes tutvustatakse rohetehnoloogia sektorite arengut ja suundumusi ning Eestist pärit edukaid iduettevõtteid, kes ringmajanduses suurt kasvupotentsiaali näevad.

Ann Runnel, Reverse Resources asutaja ja tegevjuht
Reverse Resources loob platvormi rõivatootmistehastes tekkivate jääkide kaardistuseks ja taaskasutusse suunamiseks. Reverse Resources vähendab rõivaste masstootmises kasutatavate uute materjalide kasutamist, aidates asendada neid ümbertöödeldud materjalidega, parandab suurimate rõivabrändide taga olevate tarneahelate läbipaistvust ning loob info liikumist ringmajanduse ärimudelite efektiivseks ülesehitamiseks.

Kimmo Haapea, Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei vanemekspert
Tööstussümbioos on VKE-de võimalus kokku hoida raha ja ressursse. Selle ehedaks näiteks on Soome tööstusjääkide kui ressursside vahendamise platvorm mansyns.fi. Tegu on B2B tüüpi platvormiga, kus ettevõtted saavad teha äri ilma vahendajateta.
*ettekanne on inglise keeles

Nam Vo, Total Ctrl tootejuht
TotalCtrl tegeleb toidujäätmete vähendamise tarkvara müügiga kauplustele, munitsipaalasutustele, toidupankadele, restoranidele ja hotellidele. Tarkvara abil on kliendil ülevaade laos olevate toidutoormete säilivuskuupäevadest, tänu millele saavad nad optimiseerida oma tegevusi vastavalt ja läbi selle vältida toidujäätmeid.
*ettekanne on inglise keeles
18:00-20:00 Konverentsipäeva kokkuvõte ja arutelud vabas õhkkonnas