EXPO

Ringmajanduse konverentsil on avatud Expo ala, mis annab konverentsi osalejatele võimaluse tutvuda ja vajalikke kontakte luua eriilmeliste ringmajanduse lahendusi soodustavate organisatsioonidega.

BEPCO - bepco.ee
Bepco on rahvusvaheline ettevõte, mis tegeleb korduskasutatavate veopakendite arenduse, rendi, pesu ja jälgimissüsteemi haldamisega. Bepco innovaatilist veopakendite lahendust kasutavad suur osa piima, liha, valmistoodete ja muude kiiresti liikuva värske kauba tarnijaid ning jaekette kogu Baltikumis.

InWay
Negavatt 2019 ideekonkursi võitjameeskond räägib lähemalt tööstuse digitaliseerimise vajalikkusest ja kuidas nende toode aitab suurendada tootmise efektiivsust. InWay on tark süsteem tööstusele, mis jälgib laagrite kulumist, aitab planeerida hooldusaega ja ennetada ootamatuid tootmisseisakuid.

KIK - kik.ee
Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) on riigile kuuluv sihtasutus, mille toel viiakse igal aastal ellu tuhandeid projekte, et parandada ja säilitada Eesti keskkonnaseisundit, heastada keskkonnakahjustusi või taastoota loodusvarasid. KIK rahastab projekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ja Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks antakse laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks ning korraldatakse ressursisäästlike ideede konkurssi Negavatt. KIK asutati aastal 2000 ning selle aja jooksul on riik KIK-i kaudu toetanud ca 20 tuhandet keskkonnaprojekti kogusummas 1,8 miljardit eurot. Alates aastast 2019 kuulub KIK Keskkonnaministeeriumi haldusalasse.

LaavaTech - laavatech.com
Laava Tech on välja töötanud riist- ja tarkvarakombinatsiooni, mis vähendab kerge energiatarbimise kasvu kuni 90% ja suurendab sisetalunike saagikust 10-20%.

Lindström - lindstromgroup.com
Tekstiiliteenuste ettevõtte Lindström ärimudel põhineb ringmajandusel. Ressursside säästmiseks kasutatakse toodete valmistamisel vaid kvaliteetset tekstiili, mis kestab kaua ega vaja pidevat väljavahetamist. Vajadusel kasutatakse äraviskamise asemel parandamist. Säästliku masinapargi ja uudsete tehnoloogiate abil vähendatakse kasutatavat vee- ja energiakulu. Toote eluea lõppedes töödeldakse vanad tekstiilijäätmed ümber ja saadetakse taaskasutusse. Seda kõike tehakse hoolivusest keskkonna vastu ja soovist panustada selle jätkusuutlikkusse. Lindström leiab, et aastaks 2050 võiks kogu tekstiilisektori tegevus põhineda ringmajandusel, kuid selle eesmärgi saavutamiseks on vaja aktiivsemat panustamist riigi poolt.

Neular - neular.ee
Neular on 2009. aastal loodud Eesti kapitalil põhinev ettevõte, mille peamiseks tegevusvaldkonnaks on plastpakendite ümbertöötlemine ja plastikust profiilide tootmine. Hetkel on tegu ainsa Eesti ettevõttega, mis tegeleb segaplastjäätmete ümbertöötlemisega. Nende aastane tootmismaht on 2 400 tonni ja eesmärgiks on suurendada aastast tootmismahtu 10 000 tonnini.

Rohepakend - rohepakend.ee
Rohepakend on alternatiiv ühekordsele plastikule, nende tooted kaitsevad inimeste tervist ja looduskeskkonda. Täna on Rohepakend veel tilluke startup, kus proovitakse uusi lahendusi. Peamine on soov hoida tasakaalu ettevõtluse, loodusekeskkonna ja andmise ning võtmise vahel.

Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO) - tvo.ee
TVO on pakendite taaskasutusorganisatsioon, kelle eesmärgiks on panna terve Eesti sorteerima ja muuta sellega jäätmed ressursiks.