Esinejad

KONVERENTS


Rene Kokk, keskkonnaminister
Rene Kokk on Eesti Vabariigi keskkonnaminister alates 29. aprillist 2019. Ta kuulub Eesti Konservatiivsesse Rahvaerakonda. Kokk astus 2015. aastal Eesti Konservatiivsesse Rahvaerakonda, on Harju- ja Raplamaa ringkonna aseesimees. Teda on tunnustatud Kaitseliidu pronks (2008) ja hõbe teenetemedaliga (2015). Rene Kokk lõpetas 1999. aastal Kehtna Kõrgema Põllumajanduskooli maaehituse erialal ning 2007. aastal Eesti Maaülikooli ökonoomika ja ettevõtluse erialal.

Taimar Ala, Keskkonnaagentuuri direktor
Taimar Ala asus Keskkonnaagentuuri direktori ametisse alates 21.12.2015, olles eelnevalt Keskkonnaameti peadirektori asetäitja ning juhtides keskkonnakasutuse valdkonda. Kokku on ta töötanud nii siseriiklike kui rahvusvaheliste keskkonnaküsimustega pea 20 aastat. Pikaajaliselt on suur rõhk olnud rahvusvahelisel koostööl, näidates Eestit kompetentse ja usaldusväärse partnerina. Täna on Taimar Ala Eesti esindaja nii WMO-s (World Meteorological Organization) kui ka IPCC-s (The Intergovernmental Panel on Climate Change), valitud järgmiseks kaheks aastaks koordineerima NORDMETi ehk Põhjamaade ilmateenistuste koostööd ning juhib sel aastal ka Euroopa Keskkonnaagentuuride töökohtumist Eestis. Samuti panustab ta olulisel määral ka Eesti inimeste keskkonnateadlikkuse tõstmisesse läbi meediakajastuste, infoürituste ja -väljundite.
Taimar Alal on magistrikraad nii keskkonnatehnoloogias kui energeetikas.

Marii Karell, ajakirjanik
Marii Karell on töötanud 20 aastat ajakirjanikuna. Hetkel veab ta telesaateid "Laser" ja "Ajujaht". "Laser" tegeleb iganädalaselt keskkonna, kogukonna ja ringmajanduse teemadega ning miksib neid moodsate tehnoloogiatega. Tema loodud on veel telesaated "Ringvaade" ja "Radar" ning naisteajakirjad "Naisteleht" ja "Tiiu".


Mart Valner, keskkonnaajakirjanik
Mart Valner on Eesti keskkonnaajakirjanik ja kommunikatsioonispetsialist. Ta on juhtinud seitse aastat KUKU raadio keskkonnasaadet Ilmaparandaja ja selle aasta algusest ka Äripäeva raadios rohetehnoloogia ja keskkonnainnovatsioonisaadet Cleantech. Ringmajanduse teemadega on ta aastaid kursis olnud justnimelt kolmanda ehk kõrvaltvaataja pilgu läbi ning näinud ajakirjanikuna, kuidas see on Eestis arenenud.

Sigrid Soomlais, Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna juhataja
Sigrid Soomlais on avalikus sektoris erinevates valdkondades tegutsenud 15 aastat. Oma tööelu alguses tegutses ta keskkonnaspetsialistina Harjumaa Keskkonnateenistuses. Seejärel viis karjäär teda mõneks ajaks keskkonnavaldkonnast eemale, kuid 2019. aastal tõi see ta tagasi Keskkonnaministeeriumisse keskkonnakorralduse osakonna tüüri juurde. Keskkonnateemad on alati olnud talle südamelähedased, mistõttu on ta omandanud bakalaureuse kraadi Tartu Ülikoolis keskkonnatehnoloogia erialal ning magistrikraadi Hollandis Wageningeni ülikoolis keskkonnateaduste erialal.
Marleena Ahonen, Sitra ringmajanduse projekti koordinaator
Marleenal on magistrikraad keskkonnatehnikas, keskendudes keskkonnasäästlikkusele läbi inimeste tegevuse. Marleena jaoks on ringmajandus maailma parim ja inspireerivaim strateegia jätkusuutliku, sisuka homse päeva loomiseks, kus kõik saavad ja peavad muudatuste tegemisse olema kaasatud. Tema töö Sitras on keskendunud kõigi Soome ühiskonna osade mõjutamisele, et need muutuksid ringjaks.

Gunnar Grini, The Federation of Norwegian Industries jäätmekäitluse valdkonna juht
Gunnaril on magistrikraad keskkonnatehnika alal. Ta on töötanud seitse aastat keskkonna- ja jäätmepoliitika valdkonnas Norra Tööstuste Föderatsioonis ning varasem töökogemus pärineb Norra kliima- ja keskkonnaministeeriumist, Norra Ehitusametist (Norwegian Building Authorities) ja Bellona Fondist (Bellona Foundation).


Kadrian Jaagund, Lindström Eesti tegevjuht
Lindström Eesti tegevjuht Kadrian Jaagund on tekstiilisektoris tegutsenud kolm aastat, varasemalt on tal pikaajaline kogemus finantsvaldkonnast. Lindströmis juurutab Kadrian hoolivat ettevõttekultuuri, mille puhul väärtustatakse kõrgelt nii oma töötajaid kui ka keskkonda, juhindudes igas oma tegevuses jätkusuutlikkuse põhimõtetest.


Hans Talgre, Weerec tegevjuht
Hans tegi jäätmekäitlusega esimest korda tutvust aastal 2007. Samal aastal alustas tööd elektroonikajäätmete käitluse korraldamise organiseerimisega ettevõttes MTÜ EES-Ringlus. 2016 täiendas oma teadmisi plastijäätmete ümbertöötlemise alal ja aasta hiljem alustas tööd ettevõttes WeeRec OÜ, mis tegeleb elektroonika- ja plastijäätmete ümbertöötlemise ning taaskasutatavate materjalide ringlusse suunamisega.

Margus Ärm, BEPCO tegevjuht
Margus Ärm on saanud inseneri hariduse Tallinna Tehnikaülikoolis. Töötanud oma karjääri jooksul investerimispanganduses, kaubanduses ja tootmises. Täna juhib Margus rahvusvahelist ringmajanduse ettevõtet Bepco, kus tema visiooniks on pakendiprügi vähendamine tarneahelates ja uute standardsete korduvkasutatavate veopakendite teenuse arendus. Viimase kümne aasta jooksul on ta läbi käinud ja tutvunud kiiresti liikuva värske kauba veopakendi lahendustega Baltikumis, erinevates Euroopa riikides, Venemaal ja Hiinas. Ta usub, et radikaalne muutus tarneahelates ühekorra pakenditelt korduvkasutatavate süsteemide rakendamisele aitaks kiirelt vähendada pakendiprügi massi kogu turul kuni 50%.Mihkel Tammo, Estanc tegevjuht
Mihkel on uue põlvkonna juht, kes on AS Estancist teinud ühe Eesti jätkusuutlikkuima tööstusettevõtte. Oma tegevusega soovib Mihkel julgustada teisi ettevõtteid jälgima Estanci näidet, et käitudes vastutustundlikult on võimalik suurendada majanduslikku kasumit, saada konkurentsieelis ning säästa keskkonda. Mihkli fookusteemadeks on NextGen leadership- põlvkondade vahetus ja jätkusuutlikkus äris.

Kalle Palling, Estanc nõukoguliige
Kalle Palling on endine Eesti Vabariigi Riigikogu liige, kes töötas peamise osa ajast nii keskkonnakomisjoni, kui Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmena. Keskkonnakaitse ja jätkusuutlikkuse teemad on talle väga südamelähedased. Täna on ta iduettevõtja, koostöös maailma suurimate sõidujagamisplatvormidega muudab ta kindlustamist inimestele lihtsamaks. Tulenevalt oma pikaajalisest kogemusest energia- ja keskkonnapoliitika kujundajana liitus ta septembris ka Estanci nõukoguga.

Kadri Kaarna, Cleantech ForEst projektijuht
Kadri Kaarna eesmärgiks on roheinnovatsiooni Eestis kiirendada ja ta teeb seda korraldades Cleantech ForEstis säästva tehnoloogia startup programme ning koolitades keskkonnaeksperte süsteemse innovatsiooni teemadel. Kadri on taustalt keemik. Ta on arendanud päikesepaneelide materjali ja olnud tegev jäätmete valdkonnas. Kadri on esimene inimene Eestis, kes blogis pakendivabast elustiilist, ja ta lükkas käima ringmajanduse valdkonda kuuluva süsteemi Topsiring.

Ann Runnel, Reverse Resources asutaja ja tegevjuht
Ann on üle 10 aasta tegelenud ringmajanduse teemadega nii teoreetilisel kui praktilisel tasandil. Taustalt majandusinimene, on ta huvitatud sellest, kuidas on võimalik ringmajandust rakendada suurtes mastaapides ja süsteemselt nii, et see ka äriliselt kasumlik oleks. Tema töö on viinud selleni, et RR teeb koostööd maailma suurimate rõivabrändidega, et aidata uue tooraine asemel võtta kasutusele ümbertöödeldud tekstiilijäägid, lahendades selleks turutõrkeid ja leides uusi ärivõimalusi.

Kimmo Haapea, Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei vanemekspert
Kimmo on kogenud ekspert ettevõtete kokku viimisel ja kellel on 10-aastane kogemus ettevõtjana masinatööstuse ning hulgi- ja jaekaubanduse vallas. Hetkel töötab Kimmo ettevõttes Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy vanemeksperdina, mis kuulub Soome linna Mikkeli alla. Kimmo on töötanud alates 2016 aastast tööstussümbioosi projektides, arendades jätkusuutlikke ärimudeleid.


Nam Vo, Total Ctrl tootejuht
Nam Vo tegeleb toidujäätmete vähendamise tarkvara müügiga kauplustele, munitsipaalasutustele, toidupankadele, restoranidele ja hotellidele. Varasemalt on Nam tegutsenud konsultatsioonifirmas GreenCo, mille eesmärk on aidata ettevõtteid kestlikuma arengu suunas. Nam on õppinud Norra Agderi ülikoolis turismindust ning tal on magistrikraad globaalse juhtimise ja kestliku arengu erialal.TÖÖTOAD


Janely Pae, Civitta Eesti AS
Janely on rahvusvahelise biomajanduse projekti Biobridges eestvedaja Eestis. Projekti eesmärk on biomajanduse edendamine läbi biopõhiste toodete kasutamisele võtu suurendamise. Jätkusuutliku ja kaasava biomajanduse propageerijana stimuleerib ja toetab Biobridges koostööd biotööstuse, tootemarkide esindajate ja tarbijate vahel. Janely omandas PhD molekulaar-ja rakubioloogias ning on lisaks biomajanduse maastikul tegutsemisele omandanud kogemusi teadus- ja kliinilise diagnostika valdkonnas.

Mayri Tiido, Circular Economy Estonia MTÜ
Mayri on Circular Economy Estonia kaas-asutaja ja täiskasvanute koolitaja. Tal on üle 7 aasta kogemust erinevate õpikogemuste disainimisel, koolituste korraldamisel ja läbiviimisel. Viimastel aastatel keskendub suuresti ringmajanduse ja keskkonna teemadele, nii ettevõtete kui üksikisiku tasandil. On kaas-asutajaks startupile Recyclist, mis võitis 2019. aastal Eestis Climate Launchpadi võistluse. Mayri on õppinud Tartu Ülikoolis majandust ja ettevõtlust.

Harri Moora, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse vanemekspert
Harri Moora on Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse keskkonnakorralduse programmi juhataja ja vanemekspert. Ta omab pikaajalist töökogemust säästva tarbimise ja tootmise, säästva jäätmekäitluse ja ringmajanduse valdkonnas. Harri Moora on osalenud eksperdina paljudes rahvusvahelistes arendusprojektides ja poliitikaanalüüsides ning viinud läbi ettevõtetele suunatud keskkonnajuhtimise ja öko(ring)disaini koolitusi. Igapäevane töö nii Eesti kui rahvusvaheliste ettevõtete ja avaliku sektori organisatsioonidega on andnud talle hea ülevaate ja sügava mõistmise erinevatest ringmajanduse strateegiatest ja lähenemistest. Harril on magistrikraad keskkonnapoliitika ja -majanduse valdkonnas (Lundi Ülikool) ja doktorikraad keskkonnatehnoloogia valdkonnas (Tallinna Tehnikaülikool).


Kristiina Martin, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse nooremekspert
Kristiina Martin on Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse ringmajanduse ekspert. Enda igapäeva töös tegeleb erinevate ringmajanduse edendamist puudutavate projektidega. Kristiina on koolitanud ja nõustanud ettevõtjaid ringmajanduse ärimudelite ja ringdisaini teemadel nii Eestis kui välismaal. Hariduselt on Kristiina soojusenergeetika insener (Tallinna Tehnikaülikool).


Siim Umbleja, Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu tegevjuht
Siim Umbleja on üle 10 aasta tegutsenud energeetika ja ressursitõhususe projektide finantseerimise ja nõustamisega. Samuti osalenud erinevate ettevõtluskeskkonda edendavate toetusprogrammide väljatöötamises sh ettevõtete ressursitõhususe toetusprogramm.


Hanne Sadolin Jensen, DGE Denmark
Hanne Sadolin Jensen on DGE Miljø og Ingeniørfirma ekspert Taanist, kelle igapäevatöö on seotud ehitusmaterjalide reostatuse hindamisega, puhastuskavade väljatöötamisega ja järelevalvega. Hanne hoolitseb selle eest, et reostunud taaskasutatavad ehitusmaterjalid oleks uuskasutuse eelselt puhastatud nii, et riskid inimesele ja keskkonnale oleksid välditud.


Nanna Reuther, DGE Denmark
Nanna Reuther on DGE Miljø og Ingeniørfirma ekspert Taanist, kes oma igapäevatööst tegeleb elutsükli analüüsidega (LCA), ringimajanduse analüüsidega, jätkusuutlikkuse kavadega, materjalide taaskasutusega, samuti süsinikujalajälje kalkulatsioonidega projektide ja planeeringute otsustusprotsessi raames. Nanna nõustab omavalitsusi ja ettevõtjaid materjalide ja pinnase taaskasutamisel.

Juhan Ruut, Hendrikson & Ko
Juhan Ruut on Hendrikson & Ko peamiselt tööstusvaldkonna keskkonnateemade konsultant ja litsentseeritud keskkonnaekspert. Pikaajaline kogemus hõlmab ka jäätmekäitluse valdkonna, sh oli Juhan riigi jäätmekava 2014-2020 koostamise juhtrühma liige. Viimasel aastakümnel on muuhulgas fookuses ringmajandusega seotud teemad nagu jäätmetekke vältimine, ökodisain (ehitussektori projekt EDECON - EcoDEsign for the CONstruction industry), tootmisprotsessis ja toodetes ohtlike ainete asendamise praktilised aspektid (LIFE projekt Fit for REACH), jäätmestaatuse lakkamine.
Evelin Piirsalu, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse vanemekspert
Evelin Piirsalu on Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse keskkonnakorralduse programmi vanemekspert. Ta omab pikaajalist töökogemust säästva tarbimise ja tootmise valdkonnas. Evelin Piirsalu on uurinud toidujäätmete tekke koguseid ja põhjuseid erinevatel tasanditel (toiduainetööstuses, kauplustes, toitlustusautustes ning kodumajapidamises) ning osalenud eksperdina mitmetes toidujäätmete vältimist ja vähendamist käsitlevates projektides. Evelinil on magistrikraad keskkonnateaduse valdkonnas (Lundi Ülikool) ja doktorikraad inimgeograafia valdkonnas (Lundi Ülikool).
Piet Boerefijn, Eesti Toidupanga tegevjuht
Piet on sündinud Hollandis ja õppinud seal Utrecht’i ülikoolis inimgeograafiat. Eestisse tuli ta 1994. aastal. Alates 1995 aastast on ta Eesti-Hollandi heategevusfondi juht ja esindaja. 2010. aastal asutas Piet Eesti Toidupanga, mida juhib siiani. Tänaseks kuulub Eesti Toidupanga alla 14 Eesti eripiirkondade toidupanka, kes teenindavad igal nädalal 10 000 vaesuses ja toidupuuduses kannatavat inimest. Suurema osa tööst teevad iga nädal ära 250 vabatahtlikku. Eelmisel aastal jagati abivajajatele 1,8 miljonit kilo toitu, millest 1,2 miljonit oli päästetud toit (toit, mida ettevõtjad ise ei suutnud ära müüa ja mis muidu oleks läinud hävitamisele).
Kristiina Kook, Eesti Toidupanga partnerlussuhete spetsialist
Kristiina Kook alustas Toidupanga juures partnerlussuhete spetsialistina septembri keskpaigas. Kristiina elas ja töötas eelneva aasta Kanadas, kus töötas erinevate heategevusorganisatsioonide heaks ja aitas neid finantsvahendite kogumisega. Toidupangas on tema eesmärgiks leida uusi koosööpartnereid, eelkõige toiduvaldkonnas.
Ülle Napa, SA Eesti Teadusagentuuri vanemkonsultant
Ülle Napa on Eesti Teadusagentuuris EL teadus- ja arendusprogrammi Horisont 2020 konsultandina töötanud aastast 2013. Oma töös nõustab ta peamiselt teadlasi, ettevõtjaid, avaliku sektori asutusi Horisont 2020 keskkonna valdkonna teemade osas ning on ka ise seotud kahe keskkonnateemalise projekti täitmisega: NCPs CaRE ja ringmajandusteemalise projektiga Cicerone. Üheks tema töövaldkonnaks on ka Euroopa teadusruumi partnerlused ning koostöö edendamine ministeeriumite vahel, seda eriti RITA programmist rahastatud teadusnõunikega koostöö kaudu. Ülle Napa omab doktorikraadi geograafias.
Aivar Pere, Tartu Ülikool, ettevõtluse nõustaja
Aivar Pere on Tartu Ülikoolis ettevõtluse nõustajana töötanud aastast 2010. Oma töös nõustab ta peamiselt teadlasi ja üliõpilasi teadusmahukate ettevõtete käivitamisel ja arendamisel. Sealhulgas on tema töövaldkonnaks ka ettevõtluse ökosüsteemi arendamine koostöös avaliku- ja erasektori partneritega. Lisaks viib ta läbi ka tehnoloogiaettevõtluse õpetamist Eesti kõrgkoolides. Aivar Pere omab mehaanikainseneri kraadi.