Konverentsi programm

17. september09:00-10:10Registreerimine ja hommikukohv
10:10-10:15Konverentsi avamine
Kristi Klaas, Keskkonnaministeerium, keskkonnanõunik, konverentsi moderaator
10:15-10:25Tervitussõnad
Hr. Siim Kiisler, Keskkonnaminister

10:25-10:40Ringmajanduse hetkeseis Eestis
Ülevaade, millised on Eesti eesmärgid seoses ringmajanduse edendamisega ja kuidas vastavad need Euroopa eesmärkidele. Kus me positsioneerume praegu ja kuhu tahame jõuda. Ringmajanduse tegevuskava väljatöötamine, osapoolte kaasamine.

Meelis Münt, Keskkonnaministeerium, kantsler
10:40-11:10"Cicular Economy" - Ringmajandus Euroopas
Ülevaade ringmajanduse ärimudelitest ettevõtete jaoks olulisest vaatenurgast, tuues välja eelised ja võimalused olla edukam, konkurentsivõimeline. Kuidas ringmajanduse eesmärgid on püstitatud Euroopa (maailma) kontekstis, mis suunas liigutakse ja milliste tegevustega.

James George, Ellen MacArthur Foundation, Business Networks Manager
11:10-12:40Ärimudelid
Tootmis- ja äritegevuste soodustamine ringmajanduse ärimudelitel baseeruva mõtteviisi, innovaatiliste tehnoloogiate ja nutikate seadmete kasutusele võtmisega. Kuidas aitavad ringmajanduse ärimudelid kaasa tootmistegevuste efektiivistamisele ja tänu sellele suurema tulu teenimisele?
Toote olelusringi hindamine, tootmise optimeerimiseks ökodisaini praktiseerimine, tootmisjääkide ja jäätmete taaskasutus, tootmistegevuste digitaliseerimine ja ettevõtte majanduskasv.


Harri Moora, SEI Tallinn, keskkonnajuhtimise programmi direktor, ringmajanduse ekspert
Janno Siimar, Velvet OÜ, disainijuht, partner, tootedisaini ja tootearenduse ekspert
Tõnu Palm, Luminor Bank AS peaökonomist
12:40-13:30Lõunapaus
13:30-15:00Ringmajanduse ärimudelite näiteid edukate ettevõtete näol
Keskkonnamõjude vähendamine, tootmisjääkide taaskasutus, tootmise optimeerimine.

Katriin Jüriska, MTÜ Uuskasutuskeskus, tegevjuht
Ringmajanduse ärimudeli näide eduka MTÜ näol. Uuskasutus on asjade korduskasutamine (re-use) või kasutatud asjale uue väärtuse ja kasutuseesmärgi andmine (re-design). Uuskasutuskeskus kui sotsiaalne ettevõtmine, mis aitab ühiskonna mõtteviisi muuta.

Stella Soomlais, Stella Soomlais stuudio, disainer
Ringmajanduse ärimudeli näide eduka mikroettevõtte näol. Stella Soomlais on niši tootmine, kus disainitakse eesmärgiga luua võimalikult pika elueaga tooteid ning praktiseerides erinevaid ringmajanduse ärimudeleid.

Nele Normak, Coca-Cola Balti Jookide AS, Coca-Cola Baltikumi avalike suhete juht
Suurettevõte Coca-Cola on üks Eesti pandisüsteemi asutajatest. Coca-Colal on pakendivisioon „Jäätmevaba maailm aastaks 2030“, mille eesmärk on pakendite taaskasutuse suurendamine läbi tarbijate teadlikkuse tõstmise ja pakendiinnovatsiooni.
15:00-15:30Kohvipaus
15:30-17:00ÜMARLAUAD
Ainulaadne võimalus osaleda Maailmakohviku põhimõttel üles ehitatud töötubade sessioonil!
Töötuba kestab 25 minutit, sellest 10-15 minutit on moderaatori ettekanne ning 10-15 minutit arutelu, sessiooni vahetudes on võimalik valida järgmine laud ja teema.

Ümarlaudade eesmärk on arutleda ringmajanduse temaatika oluliste pidepunktide üle ning anda ka ekspertide ja ettevõtjate poolset sisendit ringmajanduse riikliku arengukava väljatöötamisele.
17:00-17:10Konverentsipäeva kokkuvõte

18. september


09:00-9:50Registreerimine ja hommikukohv
9:50-10:00Konverentsi avamine
Jim Ashilevi, kirjanik, näitleja ja lavastaja, konverentsi moderaator
10:00-10:30European Resource Efficiency Knowledge Centre
„Helping SMEs make better use of their resources and increase their productivity & competitiveness“
EREK platvormi kui edumeelse ettevõtja tööriista tutvustus, kuidas ettevõtted saavad seda kasutada, milliseid teadmisi ja eeliseid see annab. Näiteid EREK platvormile sisestatud põnevatest ressursitõhusust tõstvatest näidetest üle Euroopa.

Agis Evrigenis, direktor ja juhatuse liige, Technopolis Consulting Group
10:30-11:00Tööstussümbioos Kalundborgi näitel
Tööstussümbioos kui üks võimalus vähendada tootmiskulusid. Kalundborgi tööstuspark on Taanis Kalundborgis asuv tööstuslik sümbioosivõrgustik, kus piirkonna ettevõtted teevad koostööd jagades üksteisega tootmisjääke ja muid ressursse.

Per Møller, Symbiosis Center Denmark juht
11:00-12:30Ökoinnovatsioon
Innovaatiliste ideede rakendamine ja tootmise optimeerimine läbi nutikate lahenduste. Põnevaid näiteid edukatest start up-dest ja teadusprojektidest. Kuidas jõuda ideest teostuseni. Millised on võimalused luua edukas start-up ja oma nutikatele ideedele rahalist tuge saada.

Tööstuse arendamine läbi digilahenduste ja väliseksperdi know-how (spetsiaalselt koolitatud ekspert, kes annab õiged juhised kätte, kuidas tootmist tõhustada). Tööstuses virtuaalreaalsuse rakendamine. Seadmete ennetav hooldus, monitoorimine, optimeerimine ja reaalsete tootmisliinide ümber programmeerimine virtuaalreaalsuses ilma tootmise katkestusteta.


Vladimir Kuts, TTÜ virtuaalreaalsuse ja liitreaalsuse projektijuht
Teet Tark, Hevac OÜ / TTÜ, energia- ja ressursitõhususe ekspert
Jana Pavlenkova, MTÜ Prototron, tegevjuht
12:30-13:30Lõunapaus
13:30-13:45 2021+ EL rahastusprioriteedid
Triin Enden, Keskkonnaministeeriumi Välisfinantseerimise osakond, juhataja
13:45-15:00Rahastusmeetmed
Rahastusvõimalused – erinevad võimalused, platvormid ja programmid, mille kaudu ettevõtted saavad keskkonnasõbralikele innovaatilistele ehk ökoinnovaatilistele projektidele toetust taotleda. Sealhulgas Keskkonnainvesteeringute Keskuse erinevate programmide tutvustus, teadusrahastusprogramm Horizon 2020 ning EAS.

Siim Umbleja, Keskkonnainvesteeringute keskus, arendusüksuste uute teenuste juht
Tanel Rebane, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS), ettevõtlus keskus, direktor
Silver Lätt, Eesti Teadusagentuur, Eesti Horisont 2020 koordinaator
15:00-15:30Kohvipaus
15:30-17:00ÜMARLAUAD
Ainulaadne võimalus osaleda Maailmakohviku põhimõttel üles ehitatud töötubade sessioonil!
Töötuba kestab 25 minutit, sellest 10-15 minutit on moderaatori ettekanne ning 10-15 minutit arutelu, sessiooni vahetudes on võimalik valida järgmine laud ja teema

Ümarlaudade eesmärk on arutleda ringmajanduse temaatika oluliste pidepunktide üle ning anda ka ekspertide ja ettevõtjate poolset sisendit ringmajanduse riikliku arengukava väljatöötamisele.
17:00-17:10Konverentsipäeva kokkuvõteViimati muudetud 13.09.2018 15:44