Keelekümblus 2015

Keelekümbluskonverents 2015

Konverentsi kava ja esinejad

Detailne Keelekümbluskonverents 2015 kava


Detailne Keelekümbluskonverents 2015 kava pdf formaadis eesti keeles
Detailne Keelekümbluskonverents 2015 kava pdf formaadis vene keeles

Programm


22. oktoober 2015
10.30 – 11.00Registreerimine. Hommikukohv ja -mahl
11.00 – 13.00Konverentsi avamine ja I plenaarsessioon peasaalis
1) Karin Pae - Audentese Erakooli õppejuht Avatervitus Audenteselt

2) Janar Holm - Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Ministeeriumi sissejuhatus, päevakajalised rõhuasetused
3) Pille Liblik - Haridus- ja Teadusministeerium, üldharidusosakonna asejuhataja Paljukeelsusest õpetamises ja õppimises

4) Katri Anttila - Lappeenranta Ida-Soome kooli direktor Kakskeelse kooli õppekava, selle keelte ja ainete eesmärgid

5) Keelekümbluskeskus – SA Innove Tunnustustund
13.00 – 14.00Lõunasöök
14.00 – 16.00II plenaarsessioon peasaalis
1) Saltanat Mamlejeva - Kasahstani Taldõkorgani kool, direktori asetäitja (Nazarbajevi Intellektuaalsete koolide võrgustik)
Keele-eesmärgid õppekavas ja nende täitmine
2) Kristin Külm ja Triin Suurküla - Tallinna Euroopa Kool, õpetajad
Aineõpe teises keeles Tallinna Euroopa Kooli näitel
3) Sirje Schumann - Tallinna Transpordikooli õpetaja
Õpetaja ja õpilase ainealase suhtlemise kuldreeglid
4) Ülle Rannut - ImmiSoft OÜ Uurimis- ja Koolituskeskuse direktor, PhD
Mida peaks teadma aineõpetaja sellest keelest, milles ta õpetab?
16.00 – 16.30Kohvi- ja mahlapaus
18.00 – 21.30Konverentsi pidulik vastuvõtt Mustpeade Majas (Pikk tn 26, Tallinn)

23. oktoober 2015

9.30 – 10.00Kogunemine. Hommikukohv ja -mahl
10.00– 12.00Töötoad / instruktaaž plenaarsaalis
TÖÖTUBA I - Keele arengu toetamise praktikad
1) Moonika Laht - Narva Kesklinna Gümnaasium, õpetaja
Keele arengu toetamise praktikad eriala- või ainetunnis
2) Erika Jeret - TÜ Pärnu Kolledži inglise keele lektor
Ainekeele kursuse planeerimine, videoesitlus
3) Külli Tiismaa ja Ester Metsalu - Pärnu lasteaia Trall direktor, õppealajuhataja
Kahesuunalise keelekümbluse rõhuasetused: kahe keele areng
TÖÖTUBA II - Emakeele arendamine / vene keeles
1) Irina Balabanova ja Natalja Soboleva - Logopeed / Lastevanemate Liit
Emakeele arengu olulisus / Почему важно хорошее знание родного языка?
2) Veronika Timofejeva - Tartu Lasteaia Annike õpetaja
Emakeele mõju teise keele kollokatsioonide omandamisel / Влияние родного языка на овладение устойчивыми словосочетаниями в изучаемом языке
3) Alina Braziulene - Tartu Puškini kooli direktor
Emakeel keelekümbluses / Родной язык в погружении
TÖÖTUBA III -Laste keelelise arengu hindamine
1) Pille Reins - SA Innove peaspetsialist
Varase keelekümblusprogrammi õpilaste eesti keele oskus 6. klassi lõpuks: e-tasemetöö 2015 ja 2016
2) Urve Aja - Narva Kreenholmi Gümnaasiumi õppealajuhataja
Sõnast keeleni: paratamatus ja parandamatus
3) Hedi Minlibajeva - Tallinna Vindi lasteaia õpetaja
Keelelise arengu jälgimine – miks ja kelle jaoks?
TÖÖTUBA IV - Draamaõpe
1) Evelin Müüripeal - Eesti ja võõrkeelte õpetaja
Juhitud kujutluspilt ja elavad pildid - draamaelementide kasutamine keeleõppes
2) Anna Sele ja Tatjana Baum-Valgma - Tallinna Läänemere Gümnaasiumi õpetajad
Draamaõpe kui keelekümbluse tugi
3) Olga Mesilane - Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi ajalooõpetaja
Rollimäng kui draamaõpetuse aspekt aine- ja keeleõppes
12.00 – 13.00Lõunasöök
13.00 – 15.00III plenaarsessioon peasaalis
1) Urve Aja - Narva Kreenholmi Gümnaasiumi õppealajuhataja
Keeled suus – teed lahti: ainekeele toetamine keeletunnis
2) Merike Minlibajeva - Lapsevanem
Laps mitmekultuurilises perekonnas
3) Valentina Kivi - Tallinna Ülikooli magistrant
Keeleõppija rõõmud ja mured: ühe "tubli tüdruku" lugu
4) Priit Kuusk - Eesti Rahvusringhäälingu ajakirjanik
Toidukultuur kui ühine keel
15.00 – 15.15Konverentsi lõpetamine
15.15 – 15.45Lahkumiskohv