Eesti Haigekassa ja Maailmapanga konverents “Towards Integrated Healthcare”

Programm

„Towards Integrated Healthcare“ konverentsi päevakavaToimumispaik: SpaceX sündmuskeskus
Aadress: Keevise 6, Tallinn, Eesti

25. oktoober


9:00 - 10:00Registreerimine
10:00 – 10:15Avasõnad, Eesti Haigekassa juhatuse esimees Rain Laane
10:15 – 10:30Ülevaade ravi integreerimisest Eestis, Tanel Ross

Mis on tänased väljakutsed?
Ülevaade Maailmapanga analüüsi esimese etapi indikaatoritest
10:30 – 11:15Eesti ravi juhtimise pilootprojekt, Maailmapank
11:15 – 12:15Eesti ravi juhtimise pilootprojekt – Eesti kogemused

Esmatasandi arengud Eestis, Diana Ingerainen
Pilootprojekti tulemused ja kogemused perearsti jaoks. Kuidas rakendada piloodi tulemusi perearstide töössse? Elle-Mall Keevallik
Meeskonnatöö tähtsus ning olulisus, Evelyn Joost
12:30 – 13:30Lõuna
13:30 – 14:15Pikaajalise hoolduse uuringu tulemused, Maailmapank
14:15 – 15:00Euroopa Liidu vahendid tervisesüsteemide arendamise toetusteks. Euroopa Komisjoni esindaja Dr Loukianos Gatzoulis.
15:00 – 15:30Kohvipaus
15:30 – 16:15Sotsiaalministeeriumi ettekanne, Maris Jesse
16:15 – 16:45Kokkuvõte ja ülevaade järgmisest päevast, moderaator Hannes Hermaküla

26. oktoober


9:00 – 10:00Registreerimine
10:00 – 10:15Ülevaade teisest konverentsipäevast, moderator Hannes Hermaküla
10:15 – 10:45Strateegilise ostmise analüüs – peamised tulemused ja soovitused, Maailmapank
10:45 – 11:15Strateegilise ostmise arendamise võimalused Eestis, Maivi Parv, Eesti Haigekassa juhatuse liige
11:15 – 12:00Paneelvestlus: kuhu on maailm jõudnud ravi integreerimise ning strateegilise ostmisega?
12:00 – 13:00Lõuna
13:00 – 13:45Tervishoiuteenuste kättesaadavus ja katvus Eestis, hinnang omaosalusele. Dr. Tamas Evetovits, Maailma Terviseorganisatsioon.
13:45 – 14:15Konverentsi kokkuvõte, moderaator Hannes Hermaküla
14:15 – 15:00Pressikonverents