Cyber Crime 2014 Tallinn

CyberCrime Konverents 2014

TTÜ küberkeskus

12. novembril 2014. a toimub küberturbe kompetentsikeskuse, TTÜ küberkriminalistika ja küberjulgeoleku keskus (inglise keeles TUT Centre of Digital Forensics and Cyber Security) pidulik avamine. Keskuse loomist toetab Euroopa Komisjon 2CENTRE Estonia projekti kaudu, projekti tegevusi koordineerib TTÜ arvutiteaduse instituut. Kompetentsikeskuse põhitegevus on küberturvalisuse valdkonna arendamine Eestis.

Keskuse tegevusalad (teenused) on järgnevad:
  • R&D (rakendusuurinud, arendusprojektid, alusuuringud);
  • tehniline nõustamine (võrgustikuga seotud valdkonna eksperdid);
  • akadeemiline haridus (TTÜ magistriõppe programmid Digital Fornesics ja Cyber Security; doktorantide juhendamine);
  • koolitusprogrammid;
  • avalikkuse teavitamine küberturbe alastest riskidest ja know how jagamine.
TTÜ küberkriminalistika ja küberjulgeoleku keskuse tegevusi koordineerib ja strateegiat suunab keskuse juhatus, mis koosneb partnerite (selgumisel) esindajatest. Keskuse igapäevast tegevust juhib tegevjuht, kes allub TTÜ arvutiteaduse instituudi direktorile.