Cyber Crime 2014 Tallinn

CyberCrime Konverents 2014

2Centre Estonia projekti tutvustus

2CENTRE Estonia (2C’EST) on Euroopa Komisjoni projekt, mis teeb koostööd olemasolevate 2CENTRE-ga andes sellega oma panuse Tippkeskuste Võrgustikku (Network of Centres of Excellence).
2C’EST on koordineeritud Tallinna Tehnikaülikooli Arvutiteaduse instituudi poolt.

Kaasatud partnerid:
  • Justiitsministeerium
  • Kaitseministeerium
  • Politsei- ja Piirivalveamet
  • Eesti Kohtuekspertiisi Instituut
  • Sisekaitseakadeemia
  • Cybernetica AS