Cyber Crime 2014 Tallinn

CyberCrime Konverents 2014

Esinejate tutvustus

Heli Tiirmaa-Klaar

Heli Tiirmaa-Klaari fotoHeli Tiirmaa-Klaar on hetkel Euroopa välisteenistuse küberpoliitika koordinatsiooni juht. Ta on töötanud küberkaitse teemadega alates 2007. aastast, mil ta juhtis üksustevahelist töögruppi, mis töötas välja Eesti Küberkaitse Strateegia. 2008-2010 aastal koordineeris ta strateegia rakendamist Eestis, juhtis riigi Küberkaitse Julgeolekunõukogu ning samuti juhtis Kriitilise informatsiooni infrastruktuuri kaitse arengut ning samal ajal ka avaliku ja erasektori küberkaitse partnerlusi.

2011-2012 aastatel määrati ta NATO rahvusvahelisse personali, mis arendas välja uue NATO Küberkaitse strateegia. Oma varasemas karjääris on ta olnud mitmetel juhtpositsioonidel Eesti Kaitseministeeriumis ja Tallinna Ülikoolis alates 1995. aastast.

Tal on akadeemiline taust politoloogias, sotsioloogias ja rahvusvahelistes suhetes. Ta on õppinud Fulbrighti stipendiaadina George Washingtoni Ülikoolis Washington D.C.-s, on omandanud magistrikraadi Kesk-Euroopa Ülikoolis ning on hetkel doktorantuuris Helsinki Ülikoolis.

Ann Mennens

Ann Mennensi fotoAnn Mennens juhib Belgia küberkuritegevuse koolituse, teadustöö ja hariduse tippkeskust (B-CCENTRE) ja on eesotsas Belgia keskse koordineerimise ja koostöö platvormil võitluses küberkuritegevusega. Ta koordineerib mitmeid akadeemiliste uurimisrühmade, avaliku sektori asutuste ja ettevõtete tegevusi, mis on seotud küberkuritegudega. Ta algatab, toetab ja korraldab interdistsiplinaarset uurimistööd küberkuritegude ja -julgeoleku valdkonnas ning põhi- ja edasijõudnute küberkuritegude koolituste arendamist ja õpetamist. Ta tegutseb aktiivselt uute turvalisuse teadlikkust tõstvate algatuste loomisel nii ettevõtetele kui üldsusele. Ta esindab B-CCENTRE-t erinevatel konverentsidel ja töökodadel nii Belgias kui Euroopa Liidu riikides.

Üle 20 aasta on ta juhtinud erinevaid projekte justiits- ja julgeolekupoliitika valdkonnas kaasates valitsusväliseid ja teisi osalejaid Euroopa Liidust ja mujalt. Tema juhitud projektide keskmeks on olnud kuritegevuse vastane võitlus ja õigusasutuste koostöö Euroopa Liidus. Tal on kogemust luua toimivaid võrgustikkude ja süsteemide koostööd, teabevahetust ja -levitamist ning koolitusprogrammide organiseerimist mitmetele sihtgruppidele, eriti politseile ja kohtusüsteemidele.