Andmekaitsekonverents "Mida Kevad Tegelikult Toob?"

Üldinfo

Andmekaitsekonverents „Mida Kevad Tegelikult Toob?“ toimub 1. märtsil 2018 kell 09:30-15:30 hotelli Euroopa (Paadi 5, Tallinn) seminariruumis Põhja-Euroopa.

Tutvu parempoolses menüüs asuva kavaga ja registreeri varakult soodsama hinnaga!

Üldtutvustus

Arvatavasti Sa juba tead, et 25. mai 2018 toob nii avalikule kui erasektorile kaasa täiendavad nõuded isikuandmete töötlemisel. Oled kuulnud ähvardavatest trahvisummadest ja rangetest nõuetest inimeste eraeluliste andmete kasutamisel. Usutavasti ei ole ka andmekaitsespetsialist Sinu jaoks võõras sõna. Kõik ettevõtted ja asutused on sellest uuendusest suuremal või vähemal määral mõjutatud ja vajavad kindlust, kuidas liikuda nende teemadega edasi. Kaasneda võib nii ärimudelite, kliendibaaside, juriidiliste dokumentide kui IT lahenduste ringi tegemine. Vajalik on aru saada ka uuest dokumenteerimise kohustustest ning suhtlusest järelevalvega. Samas liigub endiselt ka palju kuulujutte ja meelevaldseid tõlgendusi, mis otsuste langetamisele kuidagi kaasa ei aita.
  • Kas Sa tead, miks on Euroopas vaja uut isikuandmete kaitse määrust?
  • Kas Sa tead, kuidas planeeritakse seda rakendada Eestis?
  • Kas Sa tead, kuidas plaanib järelevalveasutus selle määruse täitmist Eestis tagada?
  • Kas Sa tead, mida peaks ja mida võiks uue määruse vaates teha?
  • Kas soovid kuulda andmetöötlejatelt näiteid, kuidas praktikas neid nõudeid organisatsioonis käsitleda ja täita?
  • Kas Sa oled mõelnud, kuidas see ettevalmistus ka turueeliseks pöörata?
Kui jah, siis 1. märtsil on Sul suurepärane võimalus kuulata seisukohti, näpunäiteid ja värskemaid uudiseid nii seadusandjalt, järelevalvelt kui puudutatud ettevõtetelt. See on ka hea võimalus küsida õigetelt inimetelt küsimusi, mis siiani küsimist ootavad.

Huvitavad diskussioonid ja kasulikud näpunäited garanteeritud!

Täiendav registreerimis- ja korraldusinfo

Reelika Allemann
Konverentsiteenuse kliendihaldur / Reisieksperdi AS
Tel: +372 6108638
E-post: [email protected]